Disclaimer

De Original Lowe website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Original Lowe. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Original Lowe. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de Original Lowe website.

Original Lowe spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Kennelijke prijs- en modelwijzingen en tekstfouten voorbehouden. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Gepubliceerde prijzen op de website zijn consumentenprijzen inclusief BTW.